Местните инженери представляват клиента и се третират като негови служители.  Те могат бързо да разрешат проблем на място и да сведат до минимум риска от негодни части, което би довело до престой в производствения процес.

Основните отговорности на тези инженери са ефективен отговор на проблемите, проверка и анализ на дефекти, непосредствен контакт с доставчици за предоставяне на повече подробности (снимки, доставка на части за анализ), чести посещения в обекта, участие в срещи, поддържане на добри взаимоотношения с производствените инженери.

ТОВА Е ДОБРО РЕШЕНИЕТО ЗА ФИРМИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА РАБОТЯТ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И ГЛОБАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЧАСТИ И ИМАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ  ЛИЦЕ С ДОСТАТЪЧНО УМЕНИЯ И ОПИТ, ЗА ДА ПОСТИГНАТ ВИОК СТАНДАРТ НА КАЧЕСТВО

Това ще намали и разходите, тъй като местният инженер е винаги при клиента и може да реагира бързо и да намери решения на възникналите проблеми