100% качествен контрол, сортиране и доработка

Ние можем да предложим услугите си, когато:

 • получите дефектни части от Вашия доставчик
 • клиентът изисква 100% контрол на крайния продукт
 • процесът не е стабилен
 • когато стартирате нов проект, който изисква 100% сортиране и / или доработка
 • в случай на временна нужда от повече

Нашите силни страни:

 • минимално време за реакция
 • висока гъвкавост и адаптиране към изискванията на клиентите
 • гъвкавостта ни е 24 часа в денонощието / 7 дни в седмицата
 • нашите служители са съсредоточени изцяло върху качеството,
  опитен и добре обучен екип
 • ние предлагаме инженерингова поддръжка за сортиране и доработка
 • винаги се опитваме да прилагаме прости и ефективни методи
 • разполагаме с основни инструменти за измерване с сертификати за валидност и обучени служители

 

Услугите ни могат да бъдат интегрирани при:

 • контрол на качеството на доставките
 • приемане на части от доставчика
 • всеки етап от производствения процес
 • инспекция преди експедиране
 • входяща инспекция
 • в процеса на проверка / кратка характеристика на продукта
  тестване

Контролирана доставка е процес, който се изисква за незабавно внедряване в момента на откриване на несъответстващи части от доставчика към клиента. Той осигурява 100% допълнителен контрол извън производствения процес. Има за цел да намери лошите части, въз основа на инструкциите за работа.

Контролирана доставка е процес, който дава предимства както на клиентите, така и на доставчиците. Клиентът може незабавно да бъде защитен преди следващите несъответстващи на изискванията части докато доставчикът получава време да приложи коригиращи действия. Контролираната доставка е 100% контрол на частите и се потвърждава от етикета и / или точка от маркера за боядисване. Тя може да се направи чрез визуален контрол, както и чрез манометри или измервателни инструменти. Клиентът определя изходните критерии. Тя може да бъде затворена, когато през определен период от време не са открити несъответстващи части или са приложени някои коригиращи действия.

Процесът по контролирана доставка е разделен на два варианта:
Контролирана доставка Ниво 1: За да защити клиента преди получаване на несъответстващи части, доставчикът и неговите служители инспектират части въз основа на поръчка, която е предварително одобрена от клиента.

Контролирана доставка Ниво 2: Ако въвеждането на КД ниво 1 не донесе желания ефект и клиентът продължава да получава несъответстващи части, се преминава към КД ниво 2. Това означава, че част от проверката pri КД ниво 1 е извършена некачествено или в несъответствие с инструкциите. Като част от проверката КД ниво 2 се извършва от външна компания. Разходите за такива услуги обикновено се покриват изцяло от доставчика. Клиентът може да избере доставчика. Обикновено това са фирми, които са сертифицирани от него, за да предоставят услуги. Като проверката може да се извърши на територията на клиента.

По време на въвеждане на КД ниво 1, контролът по КД ниво 2 се изпълнява едновременно.
Критериите за КД ниво 2 се налагат от клиента по същия начин като при КД ниво 1, но с това изключение, че клиентът може да определи продължителността на проверката, например до 30 дни, без несъответстващи части, открити в КД ниво 2. Ако в следващите 30 дни от проверката от външната фирма не са открити несъответстващи части, клиентът може да реши да закрие процедурата КД ниво 2. Понякога закриването на КД ниво 2 е свързано с въвеждането на коригиращи действия от доставчика.
Ако обаче на 29-я ден от прегледа от външната компания се открият несъответстващи части, периодът от дни без загуба ще бъде нулиран и проверката ще бъде извършена за следващите 30 дни.

GP12: Когато се проектира нова част и се е преместила в производствената фаза, клиентът изисква от доставчиците да установят процедура за предварително пускане, при която 100% от произведените части са „съдържащи“ (т.е. веригата за доставки) и инспектирани. Тази процедура GP-12 продължава за определен период от време или до проверка на определен брой части.
Качествена защитна стена: Защитната стена е изискване от страна на доставчик да извърши излишен процес на проверка (над нормалните настройки), за да сортира дефектните материали. Това се прави, за да се изолира клиента от дефектни продукти. Данните от инспекцията са от решаващо значение и трябва да се използват за подобряване на процесите. Тази дейност ще бъде в допълнение към окончателния контрол и „лицето, извършващо сортирането“, е безпристрастно трето лице. Това е необходимо в селективни случаи, при които персоналът и / или процесът на доставчика са доказали, че не са в състояние да изолират проблема.